Αξιολόγηση Μαθημάτων Α' Εξαμήνου 2015-2016

Στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (eclass)  στα “Ενεργά εργαλεία” του κάθε μαθήματος και στους “Συνδέσμους”, στην κατηγορία “Αξιολόγηση Α' Εξαμήνου 2015-2016” θα βρείτε τους συνδέσμους για την Αξιολόγηση του κάθε καθηγητή στο εκάστοτε μάθημα.

 

Το Ερωτηματολόγιο θα πρέπει να Συμπληρωθεί μέχρι και την Πέμπτη 11/2/2016