Επίσημη Έναρξη του ΔΔΠΜΣ

Επίσημη έναρξη του νέου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών»

Επίσημη Έναρξη του ΔΔΠΜΣ