Οικονομικές συνέπειες κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών - F05

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της σχέσης μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων αναφορικά με τις φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές και καταστροφές καθώς επίσης η ανάπτυξη του πλαισίου αξιολόγησης των επιπτώσεων αλλά και των σχεδίων, των προγραμμάτων και των μέτρων ως προς τη συμβολή τους σε διαδικασίες αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των υποδομών. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Καταστροφές και μακροοικονομία. Δημόσια χρηματοδότηση και καταστροφές. Ιδιωτική χρηματοδότηση σε έργα αποκατάστασης υποδομών και συνεργατικά σχήματα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηριστικά αποζημιώσεων. Ανάλυση κόστους οφέλους. Αξιολόγηση οικονομικών κινδύνων. Υπολογισμός κόστους πιθανών καταστροφών. Μέθοδοι εξεύρεσης πόρων και χρηματοδότησης του κόστους αποζημιώσεων. Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων αποκατάστασης υποδομών. O ρόλος της πληροφορίας στις φυσικές καταστροφές και στην αντιμετώπισή τους. Δράσεις και ενέργειες καταστολής του κινδύνου. Εξωτερική βοήθεια. Μακροπρόθεσμες συνέπειες της πολιτικής στη διαχείριση των καταστροφών.