Εκδήλωση ενημέρωσης του ΔΔΠΜΣ στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, παρουσία του Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστρατήγου Β. Καπέλιου.

 

Παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου Καπέλιου, των Υπαρχηγών, Υποστήριξης Αντιστράτηγου ΠΣ Σωτήριου Τερζούδη και Επιχειρήσεων Αντιστράτηγου ΠΣ Ιωάννη Βασιλειάδη, διεξήχθη στις 20 Ιουνίου εκδήλωση ενημέρωσης από το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.ΔΠ.Μ.Σ.) με αφορμή την ολοκλήρωση  του 1ου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων αναφορικά με θέματα ανάλυσης και διαχείρισης ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών, καθώς και η ανάδειξη προοπτικών ενδυνάμωσης όλων των μελών που ενασχολούνται στη διαχείριση κρίσεων.

Αρχικά ο Αρχηγός του ΠΣ στη ομιλία του, μεταξύ άλλων ανέφερε: « […]Κυρίες και κύριοι, το προϊόν αυτό σύμπραξης των δυο Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, έχοντας διαφορετική προέλευση και φιλοσοφία, αλλά όμως κοινό στόχο, αποτελεί πρότυπο για την κοινωνία της Πυροσβεστικής, των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, αλλά και των πολιτών γενικότερα. […]».

Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Προγράμματος, Αν. Πρόεδρος Διεθνών και Ευρωπαικών Υποθέσεων, καθηγητής Δ. Εμμανουλούδης ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και ακολούθησαν παρουσιάσεις των καινοτόμων Μεταπτυχιακών Διατριβών από τους:

• Πυραγό Μενεμενλή Δημήτριο, με θέμα «Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης στη λεκάνη απορροής του τεχνικού φράγματος Λευκογείων, Κάτω Νευροκοπείου Δράμας»

• Πυρονόμο Μπουζάνη Δημήτριο με θέμα «Εφαρμογή της οδηγίας Seveso σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης χημικών προϊόντων στην Ελλάδα» και την

• Εκπαιδευτικό Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα, με θέμα «Δημιουργία φυσικής διεπαφής, για την εκπαίδευση των παιδιών στην αντιμετώπιση καταστροφών»

 

Στην εκδήλωση, την οποία προλόγισε και συντόνισε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Σπυρίδωνας Βαρσάμης, παρευρέθησαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας, ο Συντονιστής Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράμφος, ο Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Φωστιέρης, Αξιωματικοί του ΠΣ καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αντιπροσωπίες σπουδαστών των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

 

.