Δίδακτρα Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, στον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2017, το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 3.500€, τα οποία θα καταβληθούν σε τρεις (3) δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου. 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ ενέκρινε σε φοιτητές που προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα και εθελοντές πυροσβέστες (N. 4029/11), μείωση 10% επί του συνόλου των διδάκτρων, ήτοι μείωση 350 ευρώ και σε φοιτητές που προέρχονται από τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και πιστοποιημένους από το Πυροσβεστικό Σώμα εθελοντές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μείωση 200 ευρώ.